Hướng dẫn quản trị web hkwcables.com

Sau khi đăng nhập, vào trang Admin như hình bên dưới:

1

Trang “Giới thiệu”:

Để sửa bài giới thiệu công ty, thực hiện các bước như sau:

B1: Vào “Trang” => “Giới thiệu” như hình bên dưới:

2

B2: Thực hiện tiếp các bước như hình bên dưới:

3

Trang “Sản phẩm”:

Để thêm sản phẩm mới thực hiện các bước như sau:

B1: Vào “Sản phẩm” => “Thêm mới” => Thực hiện như hướng dẫn ở hình bên dưới:

4

Để sửa sản phẩm đã có: Vào mục “Sản phẩm” => bấm vào tên sản phẩm cần sửa, sau đó bổ sung nội dung và lưu lại.

Trang “Dự án”:

Để thêm dự án mới, thực hiện các bước như sau:

Vào “Bài viết” => “Viết bài mới” => Thực hiện các bước như hình bên dưới:

hkwcables5

Trang “Tin tức”:

Tương tự như trang “Dự án”, lưu ý ở bước 5, check vào mục “Tin tức”.

Thêm banner Slide ở trang chủ:

Để thêm, xóa, sửa banner, thực hiện như sau:

Vào “Trang” => Tìm “Trang chủ” => nhấn vào “Sửa với Elementor”

* Sửa banner sẵn có: thực hiện như hình dưới:

hkwcables 7

* Thêm banner mới: Thực hiện như hình dưới:

hkwcables 8

* Xóa banner: Thực hiện như hình dưới:

hkwcables 9

Thêm logo khách hàng ở trang chủ:

Để thêm, xóa, sửa Logo khách hàng ở trang chủ, thực hiện như sau:

Vào “Trang” => Tìm “Trang chủ” => nhấn vào “Sửa với Elementor”

Kéo xuống phần Logo khách hàng, và thực hiện như hình dưới và lưu lại.

hkwcables 10

hkwcables 10.1

hkwcables 10.2

hkwcables 10.3

Sửa các thông tin ở cuối web:

– Sửa phần “Về Chúng tôi”: thực hiện như hình dưới

hkwcables 11

– Sửa hình tượng trưng, thực hiện như hình dưới:

hkwcables 12

– Sửa “Thông tin liên hệ”, thực hiện như hình dưới:

hkwcables 13


QUÝ KHÁCH CẦN HỖ TRỢ VUI LÒNG LIÊN HỆ:

Hotline/Zalo: 0918 150 929 – Email: info@vitico.vn