Bài hát “Làm Web Tháng Cô Hồn”

Cô hồn năm đó còn vui, năm nay buồn miên man.
Team Vẫn chưa ra được bản nhạc hoàn thiện.
Bạn cùng đọc, nghe, và cho xin ý kiến về lĩnh vực của chúng ta nhé.
——-

Bài hát: Làm Web tháng cô hồn – Tuấn Võ

Làm Web, nói chung là vui
Quanh năm lang thang, nhìn ngắm trên mạng
Làm SEO, nói chung cũng vui
Anh em bên nhau cùng nhau canh từ khóa
Zô kèo, nói chung cũng vui
Bao lâu trông mong hết tháng cô hồn
Hôm nay, đương nhiên là vui
Hôm nay ta vui rồi mai ta cày.
Tháng nay, nói chung là buồn
Hôm nay, nói chung là buồn
Cuộc đời nói chung là vui
Chỉ mỗi tháng nay nói chung là buồn.
? Tác giả: Tuấn Võ – Sài Gòn 2018